Administratieovereenkomst

In de muziekindustrie zijn administratieovereenkomsten ofwel ‘admin agreements’ van cruciaal belang voor auteurs, artiest, publishers en label. Deze overeenkomsten zorgen ervoor dat auteursrechten en naburige rechten correct worden beheerd en dat royalty’s efficiënt worden geïnd. Op deze pagina bespreken we de verschillende aspecten van een administratieovereenkomst, inclusief auteursrechten, naburige rechten, de verschillende soorten deals en royaltypercentages. Bovendien geven we vier tips voor artiesten en administratiebedrijven.

Wat is een Administratieovereenkomst?

Een administratieovereenkomst of admin deal is een type contract waarbij de artiest (of songwriter) de creatieve controle en eigendom over rechten behoudt. In ruil daarvoor betaalt de artiest een administratieve vergoeding, meestal tussen de 10% en 25%. Deze overeenkomsten zijn gericht op administratieve taken zoals het registreren van nummers bij wereldwijde collectieve rechten organisaties en het innen van royalty’s.

Auteursrechten en Naburige Rechten

Auteursrechten

Het auteursrecht beschermt de creatieve uitdrukkingen van een artiest, zoals songteksten en muziekcomposities. De eigenaar van de auteursrechten heeft het exclusieve recht om het werk te gebruiken, te reproduceren en te verspreiden.

Naburige Rechten

Naburige rechten beschermen de prestaties van uitvoerende kunstenaars en de rechten van producenten van geluidsopnamen.

Verschillende Soorten Deals en Royaltypercentages

Er zijn verschillende soorten administratieovereenkomsten in de muziekindustrie, elk met hun eigen voorwaarden en royaltypercentages:

 1. Standaard Administratieovereenkomst: De artiest behoudt de muziekrechten en betaalt een administratieve vergoeding van 10% tot 25% van de royalty’s.
 2. Co-Publicatieovereenkomst: Beide partijen (artiest en beheerder) delen de auteursrechten en de bijbehorende royalty’s.
 3. Exclusieve Label- en Uitgaveovereenkomsten: De uitgever krijgt het exclusieve recht om de werken van de artiest te beheren en te promoten, meestal in ruil voor een hoger percentage van de royalty’s.

Administratie vindt dus ook plaats als onderdeel van ‘volledige’ muziekovereenkomsten. Neem contact op voor advies over de vraag of jouw contract wel passend is voor jouw doel. Als je alleen wil laten administreren, dan is een volledige uitgaveovereenkomst een ‘te zwaar middel’. Je draagt dan namelijk teveel rechten en inkomsten af voor het doel dat je wil bereiken.

Vier Tips voor Artiesten en Administratiebedrijven

Voor Artiesten

 1. Begrijp je Rechten: Als je weet welke rechten betrokken zijn, dan kun je daar op maat afspraken over maken en betaal je niet teveel.
 2. Onderhandel over Royaltypercentages: Probeer gunstige voorwaarden te bedingen, vooral met betrekking tot de administratieve vergoedingen.
 3. Registreer Je Muziek Correct: Zorg ervoor dat je muziek correct wordt geregistreerd bij alle relevante rechtenorganisaties. Doe je dat niet, dan loop je geld mis.
 4. Gebruik een Betrouwbare Administratiepartner: Kies een betrouwbare administratiepartner die een goede reputatie heeft in het innen van royalty’s en het beheren van rechten​.

Voor Administratiebedrijven

 1. Zorg voor Transparantie: Wees transparant over de vergoedingen en voorwaarden van de overeenkomst.
 2. Houd Je Kennis Up-to-Date: Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de muziek- en auteursrechtenwetgeving, waaronder de transparantieverplichting.
 3. Bied Toegevoegde Waarde: Overweeg aanvullende diensten aan te bieden, zoals marketingondersteuning en promotie.
 4. Bouw Sterke Relaties: Onderhoud goede relaties met artiesten en rechtenorganisaties om een soepele samenwerking te waarborgen​.

Door een goed begrip van administratieovereenkomsten en het effectief beheren van muziekrechten kunnen zowel artiesten, auteurs, publishers, labels als administratiebedrijven hun inkomsten optimaliseren en hun carrière in de muziekindustrie naar nieuwe hoogten brengen.