Arbeidsrecht

In Nederland worden werknemers relatief goed beschermd als er een arbeidsovereenkomst is gesloten. Te denken valt aan; minimumloon, doorbetaling tijdens ziekte en ontslagbescherming. De voordelen die een arbeidsovereenkomst met zich meebrengt, wil je uiteraard als werknemer niet aan je voorbij laten gaan.

Aan de andere kant zit je als werkgever misschien niet op deze verplichtingen te wachten. Daarom kiezen steeds meer werkgevers voor zzp’ers, oftewel zelfstandigen zonder personeel. De bedoeling is dat de zzp’er in opdracht werkt en niet in dienst treedt. Dit lijkt een makkelijke uitkomst, maar er zitten wat haken en ogen aan. Veel werkgevers zullen misschien denken dat het een kwestie is van de titel van het contract van ‘arbeidsovereenkomst’ veranderen in ’overeenkomst van opdracht’. Echter, niet in alle gevallen kom je als werkgever op die manier onder de verplichting van een arbeidsovereenkomst uit. Hoe zit dat?

Wel of geen arbeidsovereenkomst?

Het klinkt misschien raar, maar ook als je (uitdrukkelijk) afspreekt om geen arbeidsovereenkomst te sluiten, kan het zijn door de gemaakte afspraken een arbeidsovereenkomst is ontstaan. Zonder dat je het door hebt, heb je misschien als werknemer allerlei rechten en zit je als werkgever aan verplichtingen vast.

Allereest kan het zijn dat het tijdelijke contract automatisch een vast contract is geworden. Volgens de wet mag een werkgever namelijk niet eindeloos tijdelijke contracten aanbieden. Dat werkt als volgt; een werknemer krijgt automatisch een vast contract na 3 opvolgende tijdelijke contracten of na 3 jaar tijdelijke contracten. Behalve als er andere afspraken in de cao staan.

Het kan ook zijn dat er een arbeidsovereenkomst is ontstaan omdat er wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden;

 • De werknemer verricht (gedurende een zekere tijd) persoonlijke arbeid.
 • De werkgever betaalt loon.
 • Er is sprake van een gezagsverhouding tussen de werkgever en werknemer.

Als hier sprake van is, is er een arbeidsovereenkomst en mag de werknemer niet zomaar worden ontslagen. Dit geldt ook als er iets anders dan ‘arbeidsovereenkomst’ boven het contract staat, zoals ‘overeenkomst van opdracht’!

Het contract

De afspraken tussen de werkgever en werknemer worden meestal opgenomen in een arbeidscontract. In zo’n contract komen de volgende punten aan bod;

 • Persoonlijke gegevens werknemer en werkgever.
 • Plaats van arbeid.
 • Functie werknemer.
 • Datum indiensttreding.
 • Arbeidsduur.
 • Hoogte loon.
 • Vakantiedagen en vakantiegeld.
 • Opzegtermijn.

Indien van toepassing worden ook de volgende punten opgenomen;

Zet alles duidelijk zwart op wit!

Ook al is het niet per se vereist dat de arbeidsovereenkomst schriftelijk overeen is gekomen, is het voor beide partijen wel verstandig om de afspraken op papier te zetten. Op die manier voorkom je onduidelijkheid of problemen in de toekomst. Wij helpen graag bij het opstellen van een arbeidscontract.

Tips voor de werknemer:

 • Zet niet te snel je handtekening onder het contract. Laat deze eerst nakijken.
 • Check of er een cao van toepassing is. Vaak staan hier ‘minimum’-bepalingen in. Deze kunnen bijvoorbeeld bepalen dat je een minimumaantal vakantiedagen of minuten pauze moet krijgen. De werkgever mag hiervan afwijken, zolang dat in je voordeel is.
 • Als je werkgever heeft voorgesteld om geen arbeidsovereenkomst te sluiten, check dan of er is voldaan aan de drie eerdergenoemde voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst. Misschien is er in feite toch een arbeidsovereenkomst ontstaan.

Tips voor werkgevers;

 • Let op bij het aanbieden van meerdere of langdurige contracten voor bepaalde tijd. Het kan zijn dat er automatisch een contract voor onbepaalde tijd is ontstaan en je moeilijk van de werknemer af komt.
 • Onthoud dat niet hetgeen wat bovenaan het contract staat, maar de feitelijke omstandigheden bepalen of er een arbeidsovereenkomst is ontstaan of niet. Vooral wanneer een zzp’er regelmatig werkzaamheden verricht en daarbij weinig vrijheid heeft in de manier waarop hij te werk gaat, bestaat de kans dat er in feite een arbeidsovereenkomst is in plaats van overeenkomst van opdracht.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een arbeidscontract? Of heb je andere werkgerelateerde vragen, zoals of er in jouw geval sprake is van een arbeidsovereenkomst? Neem dan contact met ons op.