Overeenkomsten

Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling tussen (rechts)personen. Kort gezegd gaat het dus om een afspraak waarbij 2 partijen iets moeten doen of laten – overeenkomsten noemen we dat ook wel. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over de overdracht van eigendom, auteursrecht of een merk: de ene partij betaalt dan een bedrag of staat inkomsten af en de andere partij draagt iets over (zie ook: intellectueel eigendom). Je kan natuurlijk denken aan opdrachten en algemene voorwaarden.

Als een overeenkomst “op papier” is gezet, dan spreken we van een contract en dus van contractenrecht. Overeenkomsten kunnen ook mondeling zijn. Lastig te bewijzen, maar het is even rechtsgeldig. Voor sommige handelingen, zoals de overdracht of exclusieve licentie van intellectueel eigendom, is op grond van de wet een contract nodig.

Voorbeeld: de wet vereist voor overdracht van auteursrecht, dat die overdracht wordt geregeld in een daartoe strekkende “akte”. Zo’n akte is vaak een overeenkomst die door partijen is ondertekend. Zonder zo’n akte gaat het auteursrecht niet over. Dit is een goederenrechtelijke regel. De voorwaarden waartegen het auteursrecht overgaat, vallen onder het verbintenissenrecht.

Heb jij een contract nodig of aangeboden gekregen en wil je weten of het goed is, wat je ermee kan en waar de verbeterpunten zitten? Neem contact op via onderstaand formulier.

Ben je op zoek naar een voorbeeldovereenkomst of checklist waarmee je zelf contracten kan beoordelen? Neem dan eens een kijken op Muziekcontracten.nl.

overeenkomsten