international music industry cases

International Music Industry Cases: A Legal Symphony

Written by Laura Sandoiu and Sander Petit Introduction The world of music is a captivating and ever-evolving landscape, filled with creativity, passion, and the pursuit of success. Behind the scenes, however, lie intricate legal frameworks that govern the industry and shape its dynamics. In the age of global connectivity, international transactions, and digital distribution, the … Continue Reading

YouTube

YouTube Copyright Roulette: The Challenges of Background Music

By Laura Sandoiu and Sander Petit In today’s digital era, YouTube has emerged as a powerhouse platform, revolutionizing the way content is created, shared, and consumed. From captivating vlogs to hilarious skits, YouTube has empowered a diverse community of content creators to connect with audiences worldwide. This has shaped the entertainment landscape like never before. … Continue Reading

frankie morello

Frankie Morello versus FRANKIE4: trademark fuss explained

In this blog we’ll try to answer 2 important things: Paralegal [werkstudent] or intern [stagiair/e] at Backstage Legal We rarely ask you to write a internal memo. If it’s only us that will use your memo once, your work is not very scalable. The entrepreneurial spirit in us tries to avoid such timespend. However, it’s … Continue Reading

wetswijziging

Wetswijziging zorgt voor betere bescherming van creatieve prestaties

Het kabinet heeft een voorstel tot wetswijziging ingediend die de positie van makers en kunstenaars beter moet beschermen. Makers en uitvoerende kunstenaars zijn voor de exploitatie van hun werken van letterkunde, wetenschap of kunst vaak afhankelijk van exploitanten, zoals uitgevers, filmproducenten en omroeporganisaties. Uit evaluaties is gebleken dat de maker en de uitvoerend kunstenaar in … Continue Reading

Laura Sandoiu

Introducing our new intern: Laura!

  • 3 april 2023
  • Stage
  • 3 Comments
  • backstagelegal

Hi! I’m Laura and I am the new intern at Backstage Legal. How did you end up at Backstage Legal? Approaching the end of my Bachelor’s studies in International and European Law at The Hague University of Applied Sciences, the curriculum requires the completion of a graduation internship. Throughout my extensive search for a suitable … Continue Reading

freelancer

Freelancer, wat zijn je rechten en de regels?

Check out (and forward) the English version of this article about freelancers @ The Music Recruiters website and via Instagram! Freelancers zijn de vrije m/v/x van de arbeidsmarkt. Freelancen is een flexibele arbeidsvorm waarbij je opdrachten kan aannemen en deze op eigen houtje kan uitvoeren. Het is bovendien een bijzondere arbeidsvorm, omdat het in de … Continue Reading

Auteursrechtinbreuk

Auteursrechtinbreuk op foto’s

Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in de hoger beroep-zaak over Sinterklaasfoto’s. Kort gezegd, gaat de zaak over auteursrechtinbreuk op foto’s. Daarvoor moet eerst worden vastgesteld of de betreffende foto’s auteursrechtelijk beschermd zijn. Partijen De zaak werd aangespannen door een professioneel fotograaf. Als je hoger beroep instelt, dan sta je als “appellant” vermeld … Continue Reading