transparantieplicht

Transparantieplicht en contracten in de creatieve sector

Sinds 7 juni 2022 geldt in Nederland een transparantieplicht voor partijen die op grond van een daartoe strekkende overeenkomst muziek of andere kunst exploiteren. Deze transparantieplicht houdt kort gezegd in dat de exploitant van een werk aan de maker daarvan jaarlijks een overzicht moet geven van de volledige exploitatie van het werk. Zo kunnen makers … Continue Reading

restauranteigenaar

Restauranteigenaar maakt inbreuk op auteursrecht & naburig recht

Onlangs heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald dat een restauranteigenaar inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten en naburige rechten van Buma en Sena. De gedaagde was geen licentie overeengekomen met Buma en Sena. Maar, zij heeft gedurende 3 jaren wel muziek laten horen in haar restaurant. De rechtbank oordeelde dat dit een inbreuk opleverde en veroordeelde gedaagde tot … Continue Reading

Track-selection

Track Selection Mastery: The Push for DJ Recognition and Fair Pay

Introduction Within the diverse world of music, DJs hold a significant creative role. They’ve transcended their traditional status as background players to become celebrated figures in the industry. Recognized for their unique style, they offer innovative contributions to shaping musical experiences. However, the existing compensation models often overlook a crucial aspect of their craft. This … Continue Reading

Music Market Mission

DME & IMCJ Music Market Mission 2023: Tokyo

In november 2023 vond de Music Market Mission van Dutch Music Export en Independent Music Council Japan plaats in het prachtige Tokio. Media- en entertainmentadvocaat Sander Petit was erbij namens Backstage Legal. Hij beschrijft in dit artikel zijn ervaringen en lessen. この貿易ミッションを企画してくださった団体、たゆまぬ努力、そしておもてなしに深く感謝したいと思います。記事の残りの部分はオランダ語ですが、ブラウザによっては、この記事を翻訳できます。 TL:DR >>> Het was leuk, moeilijke markt om binnen te komen, beetje ouderwets … Continue Reading

Qommunity

Qommunity x Backstage Legal ADE Breakfast 2023

Op de vrijdag van het Amsterdam Dance Event organiseerden Backstage Legal en The Freelance Qommunity een brunch & learn meeting bij The Social Hub op de Wibautstraat. Na een weemoedige blik naar het gebouw links en na ons door de nodige regendruppels heen gewurmd te hebben, troffen we een gezellig club qollega’s aan die bij … Continue Reading

international music industry cases

International Music Industry Cases: A Legal Symphony

Written by Laura Sandoiu and Sander Petit Introduction The world of music is a captivating and ever-evolving landscape, filled with creativity, passion, and the pursuit of success. Behind the scenes, however, lie intricate legal frameworks that govern the industry and shape its dynamics. In the age of global connectivity, international transactions, and digital distribution, the … Continue Reading

YouTube

YouTube Copyright Roulette: The Challenges of Background Music

By Laura Sandoiu and Sander Petit In today’s digital era, YouTube has emerged as a powerhouse platform, revolutionizing the way content is created, shared, and consumed. From captivating vlogs to hilarious skits, YouTube has empowered a diverse community of content creators to connect with audiences worldwide. This has shaped the entertainment landscape like never before. … Continue Reading

frankie morello

Frankie Morello versus FRANKIE4: trademark fuss explained

In this blog we’ll try to answer 2 important things: Paralegal [werkstudent] or intern [stagiair/e] at Backstage Legal We rarely ask you to write a internal memo. If it’s only us that will use your memo once, your work is not very scalable. The entrepreneurial spirit in us tries to avoid such timespend. However, it’s … Continue Reading

wetswijziging

Wetswijziging zorgt voor betere bescherming van creatieve prestaties

Het kabinet heeft een voorstel tot wetswijziging ingediend die de positie van makers en kunstenaars beter moet beschermen. Makers en uitvoerende kunstenaars zijn voor de exploitatie van hun werken van letterkunde, wetenschap of kunst vaak afhankelijk van exploitanten, zoals uitgevers, filmproducenten en omroeporganisaties. Uit evaluaties is gebleken dat de maker en de uitvoerend kunstenaar in … Continue Reading