Fondsovereenkomst

Een fondsovereenkomst wordt ook wel een joint venture-overeenkomst of JV-overeenkomst genoemd. Het is een overeenkomst tussen (meestal) een grotere muziekuitgever en een kleinere muziekuitgever. Er wordt niet echt een nieuw bedrijf begonnen tussen de twee partijen, maar beide partijen gaan zich samen inspannen om tot een goede samenwerking te komen. Meestal zorgt de grotere uitgeverij dan voor het beschikbaar stellen van personeel, het doen van de administratie, schrijverskampen en het met elkaar in contact brengen van auteurs. De kleinere uitgeverij brengt vaak veel creativiteit en haar eigen netwerk in. De bedoeling is dat de werken die uit die samenwerking voortvloeien in het fonds worden ondergebracht en door de grotere uitgever worden geƫxploiteerd.