Freelance-overeenkomst


Een freelance-overeenkomst, ook wel bekend als een overeenkomst van opdracht, zzp-contract, freelancencontract of dienstverleningsovereenkomst, is een juridisch document dat de voorwaarden en afspraken regelt tussen een zelfstandige professional (freelancer) en een opdrachtgever.


Freelance advocaat

Als advocaat gespecialiseerd in freelance contracten (we zijn zelf freelancers) begrijpen wij als geen ander hoe belangrijk het is voor zzp’ers om hun belangen te beschermen en hun rechten te waarborgen. Of je nu een creatieve freelancer bent, een technisch consultant of een marketingprofessional, het hebben van waterdichte contracten is essentieel voor een succesvolle freelance carrière.

Tips over freelance contracten

Tip 1: Wees duidelijk over de voorwaarden en verwachtingen.

Als freelancer is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle afspraken en verplichtingen duidelijk worden vastgelegd in het contract. Denk aan zaken als de scope van het project, de betalingsvoorwaarden, en de deadlines. Een goed contract voorkomt misverstanden en conflicten verderop in het proces.

Tip 2: Bescherm je intellectuele eigendom.

Als freelancer is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je de rechten behoudt over het werk dat je produceert. Zorg ervoor dat het contract duidelijk aangeeft wie de eigenaar is van het intellectuele eigendom. En uiteraard; onder welke voorwaarden het werk kan worden gebruikt door de opdrachtgever.

Tip 3: Wees voorbereid op onvoorziene omstandigheden.

Als freelancer loop je altijd het risico dat een opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of dat er andere problemen ontstaan tijdens het project. Zorg ervoor dat het contract voorziet in een duidelijke procedure voor het oplossen van geschillen. Denk ook aan het beëindigen van de samenwerking indien nodig.

Juridische aspecten freelance-overeenkomst

Kortom, bij het afsluiten van freelance contracten is het van cruciaal belang om alle juridische aspecten zorgvuldig te overwegen. Met de juiste begeleiding en advies van een ervaren advocaat, zoals die bij Backstage Legal, kun je met vertrouwen aan de slag als freelancer en jezelf beschermen tegen mogelijke juridische problemen.

Wat moet er in je freelance-overeenkomst staan?

Hier zijn de 10 belangrijkste clausules die vaak in een freelance-overeenkomst worden opgenomen:

  1. Partijen: Identificeert de betrokken partijen bij de overeenkomst, namelijk de opdrachtgever en de freelancer, inclusief hun contactgegevens.
  2. Opdrachtomschrijving: Geeft een gedetailleerde beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en doelstellingen van de freelance-opdracht.
  3. Vergoeding en betalingstermijnen: Specificeert het honorarium van de freelancer, de betalingswijze en de vastgestelde termijnen voor facturering en betaling.
  4. Intellectueel eigendom: Regelt de eigendomsrechten van het gecreëerde werk en bepaalt of de opdrachtgever exclusieve rechten verwerft of dat de freelancer bepaalde rechten behoudt.
  5. Termijn en beëindiging: Stelt de duur van de overeenkomst vast en beschrijft de voorwaarden waaronder beide partijen de overeenkomst kunnen beëindigen, inclusief opzegtermijnen.
  6. Geheimhouding: Legt de verplichting tot vertrouwelijkheid vast met betrekking tot bedrijfsinformatie en andere vertrouwelijke gegevens.
  7. Aansprakelijkheid en verzekering: Bepaalt de aansprakelijkheid van beide partijen en bespreekt eventuele verzekeringsvereisten.
  8. Onafhankelijke aannemer: Bevestigt dat de freelancer als onafhankelijke aannemer wordt beschouwd en niet als werknemer van de opdrachtgever.
  9. Wijzigingen en aanvullingen: Bepaalt de procedure voor het aanbrengen van wijzigingen in de overeenkomst en het aanvullen van de voorwaarden indien nodig.
  10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting: Specificeert welk rechtsstelsel van toepassing is op de overeenkomst en beschrijft de procedure voor geschillenbeslechting, zoals arbitrage of juridische stappen.

Vragen over een freelance-overeenkomst of zzp-contract?

Wil je controle over je contracten? Als trotse legal partner van The Freelance Qommunity helpen wij je graag verder. Neem contact met ons op om een samenwerking te bespreken.