Qommunity

Qommunity x Backstage Legal ADE Breakfast 2023

Op de vrijdag van het Amsterdam Dance Event organiseerden Backstage Legal en The Freelance Qommunity een brunch & learn meeting bij The Social Hub op de Wibautstraat. Na een weemoedige blik naar het gebouw links en na ons door de nodige regendruppels heen gewurmd te hebben, troffen we een gezellig club qollega’s aan die bij TSH zaten te co-worken. 

Een zeer ontspannen en tegelijkertijd energiek begin van de ochtend tijdens de al zo drukke ADE-week. Op heel laagdrempelige wijze heeft Sem Bakker vanuit de bed-bank bij The Social Hub een voor alle aanwezigen relevante thema aangesneden. Hoe moeten wij straks als freelancer verder gelet op de aankomende wetgeving die nieuwe eisen stelt aan het ondernemerschap? Wat volgde is een goed gesprek met vragen en standpunten van alle deelnemers. Wat het leuker maakte is dat bij toeval naast de Qommunity-leden ook een aantal juristen langs was gekomen.

Ten slotte is door Sander Petit een geweldige anekdotes-into-business-tips peptalk gegeven. Hij baseerde zich daarbij op wat hem was opgevallen tijdens Amsterdam Dance Event.

Een heel vermakelijke ontbijtsessie die even de chaos van ADE doorbroken heeft!

Sem, wat moeten freelancers onthouden van jouw praatje over contracten?

“Op dit moment ligt nieuwe wetgeving van minister van Van Gennip ter consultatie die eindelijk opheldering moet geven over de grens tussen loondienst en de overeenkomst van opdracht. Deze wetgeving heeft primair ten doel om om werkgevers en opdrachtgevers voorafgaand aan een arbeidsrelatie meer duidelijkheid te verschaffen over deze kwalificatievraag, maar natuurlijk ook om de groeiende hoeveelheid schijnzelfstandigen zoveel mogelijk terug te dringen.

Om het zo eenvoudig mogelijk te houden heeft Van Gennip er letterlijk een A, B, C-tje van gemaakt. De A staat voor materieel gezag, de B voor organisatorische inbedding en de C voor ondernemerschap binnen de arbeidsrelatie. Als A en B zwaarder wegen dan C, is er een arbeidsovereenkomst. Als C zwaarder weegt dan A en B, is er geen arbeidsovereenkomst. Mochten A en B met C in evenwicht zijn, mag de rechter ook aandacht besteden aan andere kenmerken, zoals het aantal opdrachtgevers en acquisitie.”

Sander, wat is jou opgevallen tijdens ADE en wat kunnen freelancers daarvan leren?

1. Eer wie eer toekomt 

  Als je (kort gezegd) iets creatiefs maakt dat auteursrechtelijk beschermd is, dan geeft de Auteurswet je ook zogenaamde “persoonlijkheidsrechten”. Dit worden soms ook wel “morele rechten” genoemd. Het gaat daarbij onder meer om het recht om je te verzetten tegen de openbaarmaking van jouw werk zonder correcte naamsvermelding. 

  Vaak wordt in contracten gevraagd om afstand te doen van dit recht. Soms is daar een goede reden voor, maar vaak niet en wordt het bestempeld als “branchegebruik”. Tijdens een vergadering van de Association For Electronic Music (“AFEM”) werd door Bam! Popauteurs, een Nederlandse belangenvereniging voor muziekauteurs, een nieuw initiatief gepitcht om de makers van creatieve werken beter te vernoemen.

  Dit idee kwam voort uit het feit dat dj’s die filmpjes van hun optredens op sociale media als TikTok, Instagram en Facebook zetten, daar zelden de makers van de muziek die zij draaien vernoemen. Het is heel tof om te zien dat een idee klein kan beginnen en daarna groots wordt opgepakt, als je het maar op het juiste moment, bij de juiste mensen pitcht. Breek het branchegebruik door middel van kennis van het recht en de wil om niet alleen met elkaar de status quo te bespreken, maar ook hoe je verbetering samen zou kunnen vormgeven.   

  2. Meten is weten 

   In de dance-industrie zijn er steeds nieuwe bedrijven en producten die performance meten. De laatste ontwikkeling is dat er dashboards zijn gemaakt waarop de engagement tussen de dj en het publiek te zien is. Je kan meten welke track het goed doet. Bijvoorbeeld als de temperatuur stijgt, de mensen iets te drinken gaan halen of juist naar de wc gaan. Al kan dat laatste natuurlijk van alles betekenen… Maar goed, als je daar een rating aan kan hangen, dan weet je of de dj zijn gage waard is en welke artiesten je in je roster of op je festival wil hebben. Black Mirror calling? Wij krijgen er aan de ene kant een beetje The Seven-achtige vibes van, maar aan de andere kant; meten is weten. 

   Hoe vaak ‘meet’ jij hoe goed je het doet bij jouw klanten? Als je daar een onderbouwd en gedetailleerd cijfer aan koppelt, al dan niet voor jezelf, dan kun je helemaal ‘kaizen’ gaan en elke dag proberen tot verbeteringen in je bedrijfsvoering te komen. Daar schuilt natuurlijk ook iets moois in. 

   3. Zie het grotere plaatje 

    Stel, je organiseert een festival en verkoopt veel meer kaarten dan is toegestaan volgens de vergunning. De pleuris breekt uit en je wordt ontslagen als festivaldirecteur. Dat kan natuurlijk ook consequenties hebben voor jouw positie binnen de BV waarvan je bestuurder en aandeelhouder bent. Als blijkt dat je dan echt onredelijk bestuur hebt geleverd en je wordt eruit gekickt, dan heb je best een probleem. Na zo’n fiasco zijn je aandelen een stuk minder waard. Erger wordt het als je de tent al had verkocht en je was aangebleven om hem te besturen en de exit-regeling had hierin voorzien. Dan ben je dus mogelijk je bedrijf kwijt, je baan kwijt en je investering kwijt. Omdat je teveel kaarten hebt verkocht en wat extra wilde verdienen.  

    Als je zicht op dat grotere plaatje verliest, dan maak je eerder beslissingen die op korte termijn aantrekkelijk lijken, maar op lange termijn een groot risico zijn. Het is heel zuur als dat risico zich verwezenlijkt. Maar hoe ga je daar nou bewust mee om en vooral; waarom? Bewustzijn van rechten en plichten, zorgt voor weloverwogen keuzes. Weloverwogen keuzes leiden tot slimmere beslissingen, 

    Slimmere beslissingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot meer geld en minder risico. Dat leidt doorgaans tot meer vrijheid en meer vrijheid leidt tot meer creativiteit. 

    Dorian, wat viel jou het meeste op of wat was jouw ‘key take-away’?

    “Dat de freelancers die aanwezig waren zo engaged zijn in wat het betekent om freelancer te zijn vs. in loondienst te gaan en dat ze ook ingelezen zijn en een onderbouwde mening over hebben. Dat terwijl de politiek nagenoeg niet met deze mensen in gesprek gaat over de plannen die zij voor freelancers willen doorvoeren.”

    Heb jij vragen over Qommunity, Backstage Legal of bovenstaande onderwerpen?

    Wil je meer weten over Qommunity, check dan hun website. Je vindt hier meer informatie over Backstage Legal, maar je kan ons ook altijd even een berichtje sturen. Daarvoor kun je kijken op onze pagina met contactgegevens of hieronder het formulier invullen. We komen er dan zo snel mogelijk bij je op terug!

    backstagelegal

     Leave a Comment

     Your email address will not be published. Required fields are marked *

     This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.