consument

Wat zijn je rechten als consument als een artiest te laat of niet komt opdagen?

Het komt helaas steeds vaker voor; artiesten die veel te laat of helemaal niet komen opdagen. De organisator verschuilt zich dan vaak achter de artiest of achter geheime contracten. Ook de artiest geeft niet thuis. Wat kun je dan doen als bezoeker / consument?

In Nederland genieten consumenten uitgebreide bescherming bij de aankoop van producten en diensten, inclusief concertkaarten. Het kan soms onduidelijk zijn wat je rechten precies zijn als er iets misgaat met een optreden waarvoor je een kaartje hebt gekocht. In deze blog zullen we in detail bespreken waar je recht op hebt als het concert te laat begint of helemaal niet doorgaat, en wie hiervoor aansprakelijk is.

De basis van consumentenrecht bij het kopen van concertkaartjes

Bij de aankoop van een concertkaartje ga je een overeenkomst aan met de organisator van het concert. Dit betekent dat de organisator verplicht is om te leveren wat is beloofd: een optreden van de artiest op de aangegeven locatie, datum en tijdstip. Deze verplichting is gebaseerd op het verbintenissenrecht en het consumentenrecht, specifiek de regels omtrent de verkoop van diensten.

Vertragingen

Het komt regelmatig voor dat concerten later beginnen dan gepland. Hoewel dit vervelend kan zijn, hebben consumenten rechten in dergelijke situaties. Wat belangrijk is om vast te stellen, is hoe het aankoopproces is verlopen (denk aan vermeldingen op de website en algemene voorwaarden), wat er door de organisator is gecommuniceerd en wanneer dat is gebeurd.

Volgens de Nederlandse wet moet een dienst in beginsel worden geleverd op de afgesproken tijd. Als een concert aanzienlijk later begint, kan dit worden gezien als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Zeker als jij daardoor in de problemen komt met eventueel openbaar vervoer of de verwachte eindtijd van het concert. Ook als het concert bijvoorbeeld gaat om een albumtour (van een album met 12 tracks) en er maar 3 liedjes worden gespeeld, kan er sprake zijn van een tekortkoming.

Rechten van bezoekers bij vertraging

Bij een vertraging heb je als consument verschillende opties:

 1. Wachten: Soms is het eenvoudigweg wachten tot het optreden begint de beste optie. Echter, als de vertraging te lang is, kan dit onredelijk worden.
 2. Compensatie: Afhankelijk van de lengte van de vertraging en de omstandigheden, kun je mogelijk recht hebben op een vorm van compensatie, zoals een deel van het aankoopbedrag van je kaartje terugkrijgen. Dit geldt vooral als de vertraging een negatieve invloed heeft gehad op je beleving van het concert of als er maar gedeeltelijk geleverd is.
 3. Annuleren en terugbetaling: Als de vertraging extreem is, bijvoorbeeld meerdere uren, kun je besluiten om niet langer te wachten. In zulke gevallen kun je aanspraak maken op een volledige terugbetaling van je kaartje.

Hoe vraag je als consument compensatie aan?

Om compensatie aan te vragen, moet je contact op te nemen met de organisator van het concert. Zorg ervoor dat je bewijs hebt van de vertraging (zoals tijdstempels op je telefoon, foto’s, of getuigenverklaringen). Je kunt een officiële klacht indienen en vragen om compensatie. Als de organisator niet reageert of weigert compensatie te bieden, kun je overwegen om juridische stappen te ondernemen.

Annuleringen: het optreden gaat helemaal niet door en wordt afgelast

Het komt soms voor dat een concert geheel wordt geannuleerd / afgelast. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals slechte planning, drogredenen, ziekte van de artiest, logistieke problemen, of onvoorziene omstandigheden.

Wat zegt de wet?

Als een concert wordt geannuleerd, voldoet de organisator niet aan de overeenkomst. Als consument heb je in zulke gevallen recht op een volledige terugbetaling van het aankoopbedrag van je kaartje én de servicekosten. Dit vindt ook de Consumentenbond.

Jouw rechten als consument bij annulering van een concert

Bij een annulering heb je als consument recht op:

 1. Volledige terugbetaling: Je hebt recht op een volledige terugbetaling van de kosten van je kaartje, inclusief eventuele servicekosten. De organisator is verplicht om dit binnen een redelijke termijn te doen, meestal binnen 30 dagen na de aankondiging van de annulering.
 2. Eventuele vergoedingen voor extra kosten: Als je extra kosten hebt gemaakt in verband met het concert, zoals reis- of verblijfskosten, kun je in sommige gevallen aanspraak maken op vergoeding van deze kosten. Dit hangt af van de omstandigheden en of de annulering redelijkerwijs te voorzien was.

Hoe vraag je als consument terugbetaling aan?

Net als bij een vertraging dien je bij een annulering contact op te nemen met de organisator. Meestal wordt er automatisch gecommuniceerd over de terugbetalingsprocedure, maar als dit niet gebeurt, dien je zelf actie te ondernemen. Bewaar je bewijs van aankoop en eventuele communicatie met de organisator.

Wie is aansprakelijk?

De aansprakelijkheid bij vertragingen en annuleringen ligt primair bij de organisator van het concert. Dit komt omdat zij de partij zijn waarmee je de overeenkomst hebt afgesloten. In sommige gevallen kan ook de artiest of het management aansprakelijk zijn, bijvoorbeeld als de annulering te wijten is aan de artiest zelf. Echter, jouw directe contactpunt blijft meestal de organisator. Een terugbetaling van slechts 30% is juridisch gezien niet juist. Wat FYN Productions bij het afgelaste concert van Burna Boy probeert, is dus niet zoals het hoort. Ook Bon Bon Entertainment gaat daarbij niet vrijuit.

Uitzonderingen en overmacht

Er zijn situaties waarin de organisator mogelijk niet aansprakelijk is, bijvoorbeeld in gevallen van overmacht. Overmacht verwijst naar onvoorziene omstandigheden buiten de controle van de organisator, zoals natuurrampen of andere extreme situaties. In zulke gevallen kunnen organisatoren proberen om zich te beroepen op overmacht om onder hun verplichtingen uit te komen. Echter, zelfs bij overmacht, wordt vaak verwacht dat zij redelijke inspanningen doen om consumenten te compenseren.

Daarnaast moet er echt sprake zijn van overmacht waardoor de organisator de afspraken niet correct kan nakomen. Het is in de muziekindustrie onduidelijk wanneer daaraan is voldaan. Mojo verschuilt zich wel erg makkelijk achter: “we kunnen een artiest niet dwingen om het podium op te gaan.”

Het belang van algemene voorwaarden

Bij de aankoop van concertkaartjes is het belangrijk om de algemene voorwaarden te lezen. Deze voorwaarden bevatten vaak specifieke bepalingen over wat er gebeurt bij vertragingen en annuleringen. Hoewel algemene voorwaarden je wettelijke rechten niet kunnen beperken, kunnen ze wel duidelijkheid verschaffen over de procedures en mogelijke compensatie.

De algemene voorwaarden mogen geen regeling bevatten die absoluut onredelijk is of vermoed wordt onredelijk te zijn. Doet een artiest, organisator of promotor toch een beroep op dergelijke bepalingen, dan kun je als consument de vernietiging van deze bepalingen inroepen. Neem contact met ons op voor advies daarover.

Praktische tips voor De Gedupeerde Consument

 1. Bewijs: Geen bewijs = geen zaak. Houd altijd een kopie van je aankoopbewijs en alle communicatie met de organisator.
 2. Informeer jezelf: Lees de algemene voorwaarden en wees op de hoogte van je rechten voordat je een kaartje koopt.
 3. Wees proactief: Bij problemen, neem direct contact op met de organisator en vraag om duidelijke informatie over je opties.
 4. Ken je rechten: Wees je bewust van je rechten op compensatie of terugbetaling bij vertragingen en annuleringen.
 5. Overweeg juridische actie: Als je niet tevreden bent met de reactie van de organisator, kun je overwegen juridische stappen te ondernemen. Dit kan via een geschillencommissie of door naar de rechter te stappen.
 6. Bereid je voor: Op Consuwijzer.nl staan handige artikelen met tips over je rechten als consument en wat je moet doen om je geld terug te krijgen. Hoe beter jouw ‘dossier’ als gedupeerde bezoeker geordend is, hoe makkelijker het is voor een advocaat of jurist om jouw te helpen.

Muziekadvocaat Sander Petit bij EditieNL

Sander Petit was te gast bij EditieNL over het veel te late optreden van Nicki Minaj: https://www.rtl.nl/nieuws/uitzendingen/video/0a03743a-af59-4ec2-9469-b83a0b511f10/aflevering-145. Liever lezen? Dat kan bij RTL. Ook voor De Telegraaf gaf Sander een bijdrage en daarnaast besteedde Omroep Max (via Max Meldpunt) aandacht aan het onderwerp.

Conclusie

Als consument heb je in Nederland sterke rechten als het gaat om de aankoop van concertkaartjes. Bij vertragingen heb je mogelijk recht op compensatie en bij annuleringen op een volledige terugbetaling. De organisator is primair aansprakelijk voor het leveren van de dienst zoals overeengekomen. Door je bewust te zijn van je rechten en de algemene voorwaarden, kun je jezelf beter beschermen en zorgen voor een passende oplossing bij problemen.

Hulp nodig van een gespecialiseerde advocaat?

Ben jij ook benadeeld door een artiest of organisator? Neem contact op om de mogelijkheden van onze dienstverlening te bespreken.

Je kan ook zelf aan de slag gaan, bijvoorbeeld met deze voorbeeldbrief van de Autoriteit Consument & Markt. (Check deze brief als het gaat om een zogenaamde ‘wederverkoper’). Heeft de brief niet het gewenste effect? Kom dan gerust weer naar ons.

backstagelegal

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.