AVG

AVG: ben ik verwerker of verwerkingsverantwoordelijke?

  • 19 June 2024
  • Privacy
  • 0 Comments
  • backstagelegal

Waar er persoonsgegevens verwerkt worden, komt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om de hoek kijken. De AVG geeft betrokkenen bij een gegevensverwerking bepaalde rechten en organisaties bepaalde verplichtingen. Ook zij die niet op dagelijkse basis in aanraking komen met de AVG, kunnen op een bepaald moment toch partij worden bij een gegevensverwerking, als “verwerker” of … Continue Reading