Team

Backstage Legal bestaat op dit moment uit:

Alle bij Backstage Legal aangesloten advocaten behandelen zaken vanuit hun eigen bedrijf. Zij werken samen wanneer de zaak daarom vraagt en kunnen zo hun kennis, kunde en ervaring efficiënt inzetten. Backstage Legal is geen samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 5.3 van de Verordening op de advocatuur, omdat de aangesloten partners opdrachten aannemen en uitvoeren voor eigen rekening en risico. Backstage Legal heeft dan ook geen zeggenschap of eindverantwoordelijkheid over de praktijkuitoefening van de aangesloten partners, al gelden er natuurlijk wel minimale kwaliteitseisen en standaarden om ervoor te zorgen dat de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk worden gewaarborgd.

Als je meer wil weten over onze partners, kijk dan op onderstaande pagina’s:

Vriend van de show en gespecialiseerd in tech, NFT’s, privacy en bijvoorbeeld start-ups: Dorian Andrzejewski van Flawless Legal.

Wil je als toekomstige cliënt of -partner in contact komen met het team van Backstage Legal? Stuur ons dan een bericht via onderstaand formulier.

Wil je eerst meer weten over de rechtsgebieden waarin wij ons specialiseren? Klik dan hier. Onze dienstverlening staat hier nog eens duidelijk opgesomd.