ongewenst op tv

Ongewenst op TV?

  • 15 april 2021
  • Media
  • 0 Comments
  • backstagelegal

Ongewenst op TV of juist een misstand aan de kaak stellen? In de bespreking van deze zaak, zie je dat het gerechtshof duidelijke grenzen stelt en de hoofdregel herhaalt; met genoeg bewijs is een uitzending niet snel onrechtmatig.

Wat is een beschrijvende handelsnaam en in hoeverre is deze beschermd?

Onlangs wees de Hoge Raad een vrij belangrijk arrest over beschrijvende handelsnamen en in hoeverre die handelsnamen beschermd zijn. De kern van de uitspraak stelde vast dat er bij de beoordeling van het eventuele inbreuk alleen gekeken dient te worden naar het verwarringsgevaar zoals dat is omschreven en bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet.

NFT

NFT: bubbel of belofte?

In dit artikel leggen we je uit wat een NFT is en hoe NFT’s werken. Daarnaast bespreken we een aantal voor- en nadelen van deze ‘non-fungible tokens’.

streaming

Streaming van muziekevenementen; wat komt er allemaal bij kijken?

Uiteraard zou je het liefst lekker in real-life een evenement organiseren (en bezoeken), maar dat zal helaas even op zich moeten laten wachten. We komen tegenwoordig het dichtst bij real-life evenementen door naar een livestream hiervan te kijken. Het gevoel van het bezoek aan een evenement in real-life is online natuurlijk niet 100% te evenaren, maar … Continue Reading