handelsnaam

Handelsnamen en de reikwijdte van bescherming

Deze zaak gaat over het handelsnaamrecht en met name over de reikwijdte ervan. Ik leg het recht uit aan de hand van een rechtszaak tussen twee zorginstellingen. De regels gelden natuurlijk voor allerlei soorten bedrijven, ook in de creatieve sector. Feiten Verzoekster in deze rechtszaak is op 1 mei 2015 de eenmanszaak Thuiszorg de Zonnestraal … Continue Reading

model

Waar moet je op letten met de foto’s van een model?

Modellenrecht gaat weliswaar over vormgeving, maar niet over het recht van een model, agency’s of fotografen. Dat wil niet zeggen dat die partijen geen rechten hebben. Omdat we de laatste tijd steeds meer vragen krijgen over contracten en rechten voor de mensen voor en achter de camera, leek het ons een goed idee om daar … Continue Reading

stage

5 vragen aan Julius Louter – studentstagiair bij Backstage Legal

Even voorstellen… Mijn naam is Julius Louter, ik ben 23 jaar oud en ik woon in Rotterdam. Sinds februari dit jaar ben ik bezig met mijn master rechtsgeleerdheid, met als afstudeerrichting; Internet, intellectuele eigendom en ICT. Vooral intellectuele eigendom en dan met name het auteursrecht, merkenrecht en mediarecht vind ik erg interessant, zeker in combinatie … Continue Reading

domeinnaamgebruik

Onrechtmatig merk- en domeinnaamgebruik in de politiek

De verkiezingen zijn alweer even achter de rug, maar de rechtszaken nog niet. In dit artikel willen we het vonnis van Vrij Sociaal Nederland en Lijst 30 belichten, omdat de zaak een aardig inkijkje biedt in de soapera tussen de verschillende partij en welke middelen kunnen worden ingezet om een ongewenst handelsnaam-, merk- en domeinnaamgebruik … Continue Reading

ongewenst op tv

Ongewenst op TV?

  • 15 april 2021
  • Media
  • 0 Comments
  • backstagelegal

Ongewenst op TV of juist een misstand aan de kaak stellen? In de bespreking van deze zaak, zie je dat het gerechtshof duidelijke grenzen stelt en de hoofdregel herhaalt; met genoeg bewijs is een uitzending niet snel onrechtmatig.

Wat is een beschrijvende handelsnaam en in hoeverre is deze beschermd?

Onlangs wees de Hoge Raad een vrij belangrijk arrest over beschrijvende handelsnamen en in hoeverre die handelsnamen beschermd zijn. De kern van de uitspraak stelde vast dat er bij de beoordeling van het eventuele inbreuk alleen gekeken dient te worden naar het verwarringsgevaar zoals dat is omschreven en bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet.