Music Sampling

Legal Insights for Emerging Artists – Exploringthe Case for Music Sampling

Factual Scenario Imagine a talented up-and-coming musician named Sarah, who has recently gained popularity in the electronic music scene for her innovative remixes of classic jazz tracks. As such, she sometimes creates new music by sampling old songs she finds inspiring. Sarah’s also known for her unique ability to blend different music genres, creating fresh … Continue Reading

NFTs

Guide to Understanding NFTs: Transforming Art into the Digital Era

Introduction to NFTs Welcome to our extensive guide on Non-Fungible Tokens (NFTs) – the revolutionary digital assets transforming the art world. Whether you’re an artist ready to embrace the digital arena or simply intrigued by this emerging phenomenon, this guide is designed to provide you with a comprehensive understanding of NFTs, their relationship with copyright … Continue Reading

Legal Aspects of Copyright and AI in the Music Industry

In recent decades, artificial intelligence, often abbreviated as “AI,” has had a huge impact on various industries, including the music industry. With the rise of advanced algorithms and machine learning technologies, musicians and music platforms have begun to embrace AI. This adoption aims to improve creative processes, make music creation more efficient, and enrich the … Continue Reading

transparantieplicht

Transparantieplicht en contracten in de creatieve sector

Sinds 7 juni 2022 geldt in Nederland een transparantieplicht voor partijen die op grond van een daartoe strekkende overeenkomst muziek of andere kunst exploiteren. Deze transparantieplicht houdt kort gezegd in dat de exploitant van een werk aan de maker daarvan jaarlijks een overzicht moet geven van de volledige exploitatie van het werk. Zo kunnen makers … Continue Reading

restauranteigenaar

Restauranteigenaar maakt inbreuk op auteursrecht & naburig recht

Onlangs heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald dat een restauranteigenaar inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten en naburige rechten van Buma en Sena. De gedaagde was geen licentie overeengekomen met Buma en Sena. Maar, zij heeft gedurende 3 jaren wel muziek laten horen in haar restaurant. De rechtbank oordeelde dat dit een inbreuk opleverde en veroordeelde gedaagde tot … Continue Reading

Track-selection

Track Selection Mastery: The Push for DJ Recognition and Fair Pay

Introduction Within the diverse world of music, DJs hold a significant creative role. They’ve transcended their traditional status as background players to become celebrated figures in the industry. Recognized for their unique style, they offer innovative contributions to shaping musical experiences. However, the existing compensation models often overlook a crucial aspect of their craft. This … Continue Reading

Music Market Mission

DME & IMCJ Music Market Mission 2023: Tokyo

In november 2023 vond de Music Market Mission van Dutch Music Export en Independent Music Council Japan plaats in het prachtige Tokio. Media- en entertainmentadvocaat Sander Petit was erbij namens Backstage Legal. Hij beschrijft in dit artikel zijn ervaringen en lessen. この貿易ミッションを企画してくださった団体、たゆまぬ努力、そしておもてなしに深く感謝したいと思います。記事の残りの部分はオランダ語ですが、ブラウザによっては、この記事を翻訳できます。 TL:DR >>> Het was leuk, moeilijke markt om binnen te komen, beetje ouderwets … Continue Reading

YouTube

YouTube Copyright Roulette: The Challenges of Background Music

By Laura Sandoiu and Sander Petit In today’s digital era, YouTube has emerged as a powerhouse platform, revolutionizing the way content is created, shared, and consumed. From captivating vlogs to hilarious skits, YouTube has empowered a diverse community of content creators to connect with audiences worldwide. This has shaped the entertainment landscape like never before. … Continue Reading

wetswijziging

Wetswijziging zorgt voor betere bescherming van creatieve prestaties

Het kabinet heeft een voorstel tot wetswijziging ingediend die de positie van makers en kunstenaars beter moet beschermen. Makers en uitvoerende kunstenaars zijn voor de exploitatie van hun werken van letterkunde, wetenschap of kunst vaak afhankelijk van exploitanten, zoals uitgevers, filmproducenten en omroeporganisaties. Uit evaluaties is gebleken dat de maker en de uitvoerend kunstenaar in … Continue Reading

Auteursrechtinbreuk

Auteursrechtinbreuk op foto’s

Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in de hoger beroep-zaak over Sinterklaasfoto’s. Kort gezegd, gaat de zaak over auteursrechtinbreuk op foto’s. Daarvoor moet eerst worden vastgesteld of de betreffende foto’s auteursrechtelijk beschermd zijn. Partijen De zaak werd aangespannen door een professioneel fotograaf. Als je hoger beroep instelt, dan sta je als “appellant” vermeld … Continue Reading